Search Menu

การเงิน

Browsing Category
5 posts

บ่อยครั้งที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย อาจไม่ได้สอนเราเรื่องของการใช้เงิน แต่ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการบริหารการใช้เงิน เพื่อให้ทำคุณได้ใช้ชีวิตตอนนี้อย่างมีความสุข

จัดอันดับ 15 กองทุนที่ขึ้นแรงในปี 2020

เป็นกองทุนรวมและกองทุน ETF ที่อยู่ในแผน Thematic ของ Jitta Wealth
เผื่อใครอยากจะเอาไปทำการบ้านต่อ สำหรับคนที่วางแผนการลงทุน 2564 นี้

Read More
Wealth Management

ซื้อกองทุน SSF RMF จ่ายผ่านบัตรเครดิต ได้แล้ววันนี้ที่ Ascend Wealth

ใช้บัตรเครดิต Mastercard ซื้อกองทุนและลดหย่อนภาษีได้ ผ่านทรูมันนี่ พร้อมเลือกกองทุนดีๆ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ

Read More