จัดอันดับ 15 กองทุนที่ขึ้นแรงในปี 2020

เป็นกองทุนรวมและกองทุน ETF ที่อยู่ในแผน Thematic ของ Jitta Wealth
เผื่อใครอยากจะเอาไปทำการบ้านต่อ สำหรับคนที่วางแผนการลงทุน 2564 นี้

Read More