รีวิวจัดห้องสวย ด้วยโคมไฟพระจันทร์ลอยได้

โคมไฟลอยได้จริงๆนะ ให้ความรู้สึกเหมือนเรามีเวทย์มนตร์เลยจริงๆ ตรงตัวฐานก็จะมีปุ่มปิดเปิด ยิ่งปิดไฟก็ยิ่งสวย

Read More